Op verzoek van uitgeverij Jan van Arkel ben ik in het boek “Leuke Groene Dingen Doen” van Naomi Walmsley en Dan Westall gedoken.
Het geeft een uitnodigende aanzet om zelf en met je (klein-, buurt-) kinderen op zoek te gaan naar wat je aan natuur in de stad kunt vinden: van de bekende pissebedden tussen stoeptegels, spinnen in muren en struikjes naar het observeren van wolkenvormen tot het bereiden van lekkere hapjes voor jezelf of voor de dieren.  Hoewel een natuurervaring in groot stuk natuur (bos, strand, weidse polder) veel diepgaander kan zijn, is er zeker veel leuks te ontdekken in de stadse natuur  als je insteekt op onderzoeken en nieuwsgierigheid.
In het boek vind je een breed scala aan activiteiten, die met natuur maar ook gewoon met buitenspelen te maken hebben.
Ook knutselen in vele vormen heeft daarin een duidelijke rol, of het nu iets van wilgentenen maken betreft of modder creaties, tekenen met krijtjes, weven, vilten of bellenblazen.
Mij spreekt het gebruik van natuurlijke materialen het meest aan maar daarin kan je natuurlijk  je eigen keus maken.
Bijzonder is dat de schrijvers ook oog hebben voor het zoeken naar de stilte, rust en ruimte in de stad, en in jezelf.
De natuur in de stad bij nacht ontdekken, springt als een super spannende activiteit naar voren! Natuurlijk geven zij wel veiligheidstips.
Dieren kun je zeker ook in de stad vinden. Er staan leuke voorbeelden van in. Zelfs vossen zijn te spotten; ook in Nederland komen ze steeds vaker de stad in, op zoek naar afval maar of dat nou zo vaak voorkomt als in Engeland? Heb je het boek “Leven als een beest”  ( Charles Foster) gelezen? Daarin verplaatst de auteur zich in het leven van een vos in Londen en maakt allerlei nachtelijke avonturen mee.
In de Nederlandse editie worden voorbeelden uit eigen land genoemd zoals de webcam opnames van Beleef de lente of excursies waar je aan kan deelnemen.
Als extra inspiratie kun je de Nederlandse film ” De Wilde Stad” (nogmaals) bekijken en aanhaken op de stadssafari tips, zie de website:http://www.dewildestad.nl/stadindeklas/
Kortom: een visueel aantrekkelijk en speels boek met vele leuke inspirerende en duidelijke foto’s.
Zelf ben ik de auteur van “Het Oergevoel over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer” (https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/het-oergevoel-agnes-meijs/ ).
Hierin beschrijf ik met welke activiteiten je  kinderen enthousiast krijgt om de natuur in te gaan. Bepaalde activiteiten met je zintuigen kun je gelukkig ook doen in de parken die vele Nederlandse steden rijk zijn, maar voor het echte “oergevoel” heb je heus wel wat ruigere natuur nodig.
Ik vind het opvallend dat de sterkste uitgelichte verhalen ( van betrokken ouders? ) in “Leuke Groene Dingen Doen” toch veelal gaan over ruimere natuur zoals kamperen in eigen tuin (wat een zegening als dat kan!), parken of de randen van de stad waar nog wilde stukken zijn.
Ik mis een beetje de onderliggende verhaallijn. Het aanbod is een mix van allerlei activiteiten, die zich afspelen in tuin, park, straat, langs water, wegen, in onlandjes en in de buitenwijken. De schrijvers zijn volgens het naschrift echter ervaren bushcraft instructeurs en dat impliceert heel wat kennis, vaardigheden en “wildheid”. Dat uit zich bv. in een stukje over knopen leggen, sporen maken en aandacht voor eetbare natuur!  Verder zijn ze  verbonden aan de Forest school. Dat is een prachtig initiatief om kinderen onderwijs  in en met de natuur te bieden, de hele dag buiten. Het gaat daarbij om grotere natuurterreinen dan in de stad.  Kijk eens naar de film “Found in the forest” ( https://www.foundintheforest.com/). Als doorgewinterd begeleider bij NatuurWijs ( www.natuurwijs.nl), verlang ik ook naar die mogelijkheden.
“Leuke Groene Dingen Doen” heet oorspronkelijk  “URBAN Forest School”. Daar was ik door geïntrigeerd maar over die stadse versie van de Forest school kan ik helaas niets terugvinden. Bij navraag bij de uitgever bleek het te ingewikkeld om dat concept in de Nederlandse versie over te nemen. Wel jammer daar ik recentelijk gevraagd was door Monique van Loenen van de Natuurfontein (BSO Amsterdam) om mee te denken over hoe we een BOSschool zouden kunnen vormgeven.
Het boek geeft de indruk dat het bedoeld is om met een paar kinderen in je vrije tijd de stadse natuur in te duiken. De activiteiten zijn daar prima geschikt voor en leuk uitgewerkt. Het maakt echter een groot verschil of  je in het kader van een educatieve natuurles met een schoolklas op pad gaat. Ook de leeftijd is dan van belang: met kleuters is op hun schaal vrij snel wat te ontdekken; voor bovenbouw kinderen mag het park wel een hoop variatie en zekere mate van ruigheid hebben, wil je ze daar kunnen boeien. Specifiek stadse problemen zoals omgaan met afval of verkeersdrukte worden wel genoemd. Over de hinder die ontstaat door het hoge gehalte aan poep wordt niet gerept. Zou dat in Engeland minder aanwezig zijn? Hier zou dan nog meer aangepakt moeten worden!.
In Nederland is de wens voor Buitenscholen of Bosscholen sterk aan het groeien; er zijn al diverse organisaties bezig op dat vlak. Het zou toch geweldig zijn als er bv. in Amsterdam een Urban Forest School zou ontstaan; het Amsterdamse bos biedt dan meer ontplooiingsmogelijkheden dan bepaalde wijken waar groen heel spaarzaam is.
Tenslotte
Gelukkig krijgen we steeds meer oog voor de specifieke aard van de stadse natuur en hoe we die kunnen ontdekken. Dat pleit echter bv. gemeentes en scholen er niet van vrij om in te zetten op vergroening van steden en schoolpleinen. Integendeel: dit soort boeken dagen juist uit om steeds creatiever nieuwe natuur te scheppen, parken te transformeren tot voedsel en speelbossen, zielige kale graslandjes tot bloeiende tuinen om te vormen, platte daken tot hangende tuinen te maken,  kortom van de stad één groot natuurgebied te maken waar een mens zich weer omringd kan voelen door dat wat hij of zij zelf ook is namelijk NATUUR.
Bestellen
Het boek is te bestellen bij uitgeverij Jan van Arkel, zie https://janvanarkel.nl/leuke-groene-dingen-doen/
Via deze link kun je ook het inkijkexemplaar openen en alvast genieten van de aantrekkelijke speelse lay out van de beschrijvingen van de activiteiten .