Enquête voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang

 

Na het invullen van onderstaande  enquête, kunnen pedagogisch medewerkers een gratis kennismakingsworkshop (ter waarde van € 35 p.p ) volgen met als thema “Hoe kan ik de kinderen meer in natuur betrekken?” Voor data , zie de website www.natuurlijkheden.nl

Sla dit bestand op en stuur het ingevuld naar a.meijs@natuurlijkheden.nl

Vermeld op welke datum en met hoeveel personen u zou willen komen naar de info ochtend.

 

Naam organisatie:                                                Plaats:

Email:

Naam van deelnemer aan enquête:

Functie:

 

1. Heeft u voor een “speerpunt” aanpak gekozen in uw organisatie en profileert u zich
daarmee?

 

Zo ja, welke?

 

2. Indien u “natuur” als speerpunt heeft: hoe merken de ouders en kinderen dat?

 

 

 

3. Hoe tevreden bent u over de frequentie waarin kinderen in uw opvang buiten spelen ?
maak passende tekst rood
    0 ontevreden     0 matig      0 voldoende    0 heel tevreden

 

4. Worden kinderen actief in natuur betrokken door uw medewerkers?
maak passende tekst rood
0 niet                     0 weinig                       0 regelmatig                      0 vaak

 

5. Hoe schat u het “natuurgehalte” van de directe buitenruimte van uw locatie(s) in?
maak passende tekst rood

0 weinig ( bv tegelplein)       0 redelijk                   0 erg groen ( bv natuurlijke tuin)

 

6. Heeft natuurgericht spelen een duidelijke meerwaarde voor u dan buitenspelen?

Zo ja, waarom?

 

 

7. Wat zou u nodig hebben om natuurgericht spelen te bevorderen?
( faciliteiten, materialen, tijd, personeel, budget, organisatie,  kennis, vervoer, anders)

    licht dit svp zo specifiek mogelijk toe

 

 

 

9. Op welke datum wilt u deelnemen aan een gratis info ochtend?

Namen van deelnemers (max 3 per organisatie)