“Natuurlijkheden” maakt met haar “oer-natuur-activiteiten” een link naar het leven in de prehistorie: mensen konden vuur maken met een vuurboog of een vuurslag, ze maalden hun graan tussen molenstenen, kneden het deeg eigenhandig en bakten hun brood in een lemen oven, ze sponnen wol en weefden hun kleding. Ze haalden hun eten rechtstreeks uit de natuur of verbouwden het eigenhandig. Zo hielden ze voeling met de aarde.

In 2010 schreef Agnes haar boek “Het oergevoel, over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en veel meer” waarin tal van oer-natuur activiteiten beschreven worden die u met de kinderen kunt doen. Ze was tot de conclusie gekomen dat oer activiteiten kinderen echt boeien. Zie https://www.natuurlijkheden.nl/het-oergevoel/

Natuurmonumenten kwam later met OERRR
Schrijf je ervoor in, je krijgt leuke kaarten en vele tips!

Oer-natuur-tochten

We gaan op ontdekking in het bos op de oude manier van de jagers en verzamelaars: speurend naar sporen, sluipend om wild te ontmoeten, geuren opsnuivend, voorzichtig wat proevend van eetbare planten.
We oefenen met vuurvonken maken op verschillende manieren, zonder lucifers of aansteker!- en bouwen misschien wel een overlevingshut.
We kunnen op “everzwijnen” of ” mammoetjacht” gaan, een rendierensluipspel doen, met werpstokken of speren gooien. Ik laat een reeën schedel zien en wellicht een vossenvel…
Misschien vind je het leuk je te verkleden om meer in de sfeer te komen?

Deze activiteiten vinden plaats op aanvraag, en kunnen heel goed in het kader van een school/BSO project, kinderfeestje of gezinsactiviteit gedaan worden.

Tijdsduur: 3 uren
Locaties en Prijs : zie Verjaardags partijtjes

Schoolprogramma’s

Prehistorie
“Jagers en Boeren in het Gooi”

Opgezet voor groep 5-6, met een bijbehorende leskoffer met materiaal.
U kunt dan daarbij een door mij begeleide wandeling op de heide aanvragen met jagersactiviteiten en een grafheuvel”ceremonie” .
Kosten 2020: € 95  ;  BTW vrijgesteld
Duur van de activiteit: 2- 2,5  uur.
Vele scholen waren reeds enthousiast!

Het lespakket Jagers en Boeren valt onder “Erfgoed-educatie”. Dit pakket is beschikbaar voor Larense, Bussumse en Hilversumse scholen.
Voor informatie en aanmelden:   http://www.nmegooivechtstreek.nl/aanbod/?aanbodid=366
Algemene info: www.omgevingseducatie.nl